Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie

ZAPISY DO KLAS II - VIII - 2021/2022

Szanowni Państwo, żeby zapisać dziecko do klasy II - VIII należy w sekretariacie szkoły złożyć zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły, oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz w przypadku dzieci młodszych również kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują).
 
Formularze zgłoszeniaoświadczenia o miejscu zamieszkania oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej znajdują się na dole tej strony w plikach do pobrania