Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie

ZAPISY DO KLASY I - 2021/2022

UWAGA!

Szanowni Państwo.

KANDYDACI ZAMIESZKALI W OBWODZIE SZKOŁY są przyjęci do niej z urzędu tzn. jedynie w oparciu o zgłoszenie w placówce.

KANDYDATOM ZAKWALIFIKOWANYM SPOZA OBWODU SZKOŁY  przypominamy o konieczności potwierdzenia woli i zapisu uczęszczania dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Wieliszewie w elektronicznym systemie rekrutacji do 9 kwietnia 2021r. Jednocześnie prosimy o wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie do szkoły do 9 kwietnia 2021r. poniższego druku:

- Druk potwierdzenia woli zapisu i uczęszczania dziecka klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się w zakładce  "Zapisy do klasy I - 2021/2022" na dole strony - w plikach do pobrania.

Dyrektor szkoły, Magdalena Penkalska

 

ZAPISY DO KLASY I - ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, klas I szkół podstawowych i oddziałów sportowych w klasach wyższych niż I prowadzonych przez Gminę Wieliszew informujemy, że kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjmowani do szkoły z urzędu, tzn. jedynie w oparciu o zgłoszenie i oświadczenie o miejscu zamieszkania w placówce w terminie: od 1 marca 2021r. od godz. 8.00 do 19 marca 2021r. do godz. 16.00.

Do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej oraz oświadczenia o miejscu zamieszkania prosimy o dołączenie również karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują). 

Formularze zgłoszenia, oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej znajdują się na dole tej strony w plikach do pobrania

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU

Prosimy Państwa o zapoznanie się  ze szczegółowym harmonogramem zapisów/rekrutacji do klasy pierwszej, który znajduje si e poniżej. Rekrutacja do klasy pierwszej dotyczy jedynie uczniów spoza obwodu i ma miejsce wówczas, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 
Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej
 

 

 

 

 

Przedstawiamy zasady rekrutacji do klasy pierwszej przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji. Na rok szkolny 2021/2022 rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu odbywa się za pomocą formularza elektronicznego: https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl
 
Działania Rodzica:
 
1. Założenie konta w elektronicznym systemie rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Wieliszew zgodnie z Instrukcją dla Rodziców (górny pasek menu)
2. Zalogowanie się do systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Wieliszew zgodnie z instrukcją. Link do logowania to: https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl/logowanie
3. Dodanie w systemie dziecka, które weźmie udział w rekrutacji i dokładne wypełnienie całego formularza
4. Tworzenie wniosków będzie możliwe od 1 marca 2021r. od godz. 8.00 do 19 marca 2021r. do godz. 16.00.
5. Przy wypełnianiu wniosków prosimy o uważną pracę z „Instrukcją dla rodziców”
• Należy pamiętać o poprawnie uzupełnionych danych w profilu dziecka.
• Wybieramy rekrutację podstawową.
• Uzupełniamy wybór preferowanych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
• Zaznaczamy spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz kryteriów określonych na mocy prawa lokalnego.
• Po uzupełnieniu wszystkich pól składamy wniosek rekrutacyjny.
 
 Magdalena Penkalska - dyrektor szkoły

 

 

Artykuły