Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie

Strona główna

 

 WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WIELISZEWIE

 

  

 

Szanowni Państwo.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Przypominamy o konieczności potwierdzenia woli i zapisu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Wieliszewie w elektronicznym systemie rekrutacji do 9 kwietnia 2021r.  do godz. 16.00.

Jednocześnie prosimy o wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie do szkoły do 9 kwietnia 2021r. poniższego druku:

- Druk potwierdzenia woli zapisu i uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się w zakładce  "Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych - 2021/2022" na dole strony - w plikach do pobrania.

 

KLASY PIERWSZE:

- KANDYDACI ZAMIESZKALI W OBWODZIE SZKOŁY są przyjęci do niej z urzędu tzn. jedynie w oparciu o zgłoszenie w placówce.

- KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI SPOZA OBWODU SZKOŁY:

Przypominamy o konieczności potwierdzenia woli i zapisu uczęszczania dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Wieliszewie w elektronicznym systemie rekrutacji do 9 kwietnia 2021r. 

Jednocześnie prosimy o wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie do szkoły do 9 kwietnia 2021r. poniższego druku:

- Druk potwierdzenia woli zapisu i uczęszczania dziecka klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się w zakładce  "Zapisy do klasy I - 2021/2022" na dole strony - w plikach do pobrania.

Dyrektor szkoły

Magdalena Penkalska

Szanowni Państwo, informacje dotyczące:

- rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok 2021/2022 znajdują się w zakładce:

  REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - 2021/2022;

- zapisów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 najdują się w zakładce:

  ZAPISY DO KLASY I - 2021/2022;

- zapisów do klas II - VIII na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w zakładce:

  ZAPISY DO KLAS II - VIII - 2021/2022

Dyrektor szkoły

Magdalena Penkalska

  

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. 

W zakładce  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - COVID 19 

znajdują się zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole 

od 1 września 2020r. do odwołania. 

Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi.

Dyrektor szkoły 

Magdalena Penkalska

 

  

Aktualności