Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "WARSZAWSKA SYRENKA" 2021r.

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie.

2. Uczestnicy w kategoriach wiekowych:

1)    Klasy 0 – 3;

2)   Klasy 4-7.

3. Repertuar:

 • Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty!
 • klasy 4-7: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut!
 • Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach   literackich.
 • Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.

4. Jury ocenia:

 • dobór repertuaru;
 • interpretację utworu;
 • kulturę mowy;
 • ogólny wyraz artystyczny.

5. Założenia organizacyjne:

 •   Zgłoszenia do konkursu przyjmuje wychowawca w kl. 0-3, polonista w klasach 4-7 do 22 lutego.
 •   Do szkolnego etapu kwalifikuje się trzech uczniów z każdej klasy  (w przypadku większej liczby kandydatów w klasie należy przeprowadzić eliminacje klasowe).
 •  Przesłuchania konkursowe dla klas 0-3 odbędą się 5 marca 2021 roku
 •   Klasy 4-7 przesyłają nagrania video recytacji do dnia 5 marca 2021r. na adres mailowy:   jw024407@gmail.com
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 10 marca.

6. Nagrody: Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców.     

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!